Ճարտարապետություն

Ճարտարապետական աշխատանքներն իրականացվում է բազմափորձ ճարտարապետական բաժնի կողմից ,որի միջամտությամբ պատրաստվում  է այնպիսի շինություններ, որոնք ուղղակի կարող են ժամանակի մեջ վերածվել մշակույթային վայրերի:

Գիտատեխնիկական Ասոցիացիա ԻԱՄ ՙԵրեք  Կետի՚  կողմից աշխատանքային հսկողությունը <<Հարգ>> ընկերությանն է'.հիմնադիր. Հարությունյան Գագիկի գլխավորությամբ, իսկ ինտերիերի, ներքին կահավորման, դիզայնի և  խելացի համակությամբ հագեցնելուն՛ կոնստրուկտորական բաժինն իր ասելիքն է ասում հմուտ կոնստրուկտոր ինժեներների՛ բազմիմաց և ճկուն մտքին հետևելով: 

Սպորտային համալիր. Արցախի Մայրաքաղաքում:
նախագիծ՛ <Հարգ> ընկերության հիմնադիր-ճարտարապետ Հարությունյան Գագիկի:
Արագածոտնի մարզ՛ Փարպի համայնքի ՙԹԱՐԳՄԱՆՉԱԾ՚ վանքի խորհրդանշանի վերականգնում:
Հարությունյան Գագիկի վերլուծական մտքի և հմուտ ձեռքերի շնորհիվ:
Նորարարական տեխնոլոգիաների կրթահամալիր.Մինսկում:
Կոնկուրսային նախագիծ ՙՀարգ՚ ընկերության հիմնադիր-գլխավոր ճարտարապետ Հարությունյան Գագիկի:
Հայաստան հյուրանոցային համալիր Սոչիում:
Հարգ ընկերության հիմնադիր ճարտարապետ Հարությունյան Գագիկի հեղինակությամբ:
Հյուրանոց․ Ծաղկաձորում:
Նախագիծ՛ <Հարգ> ընկերության Հիմնադիր-ճարտարապետ՛ Գագիկ Հարությունյանի:
Կտորմը Հայաստան. ծրագիր:
Ծրագիրը՛ Գիտատեխնիկական Ասոցիացիա ԻԱՄ <Երեք Կետ>․
<Հարգ> ընկերության հիմնադիր-ճարտարապետ․ Հարությունյան Գագիկի:
Ինտերիեր.
Գիտատեխնիկական Ասոցիացիա ԻԱՄ <Երեք Կետ> կոնստրուկտորական բաժնի կողմից: