Ճարտարապետություն

Ճարտարապետական աշխատանքներն իրականացվում է բազմափորձ ճարտարապետական բաժնի կողմից ,որի միջամտությամբ պատրաստվում  է այնպիսի շինություններ, որոնք ուղղակի կարող են ժամանակի մեջ վերածվել մշակույթային վայրերի:

Գիտատեխնիկական Ասոցիացիա ԻԱՄ ՙԵրեք  Կետի՚  կողմից աշխատանքային հսկողությունը <<Հարգ>> ընկերությանն է'.հիմնադիր. Հարությունյան Գագիկի գլխավորությամբ, իսկ ինտերիերի, ներքին կահավորման, դիզայնի և  խելացի համակությամբ հագեցնելուն՛ կոնստրուկտորական բաժինն իր ասելիքն է ասում հմուտ կոնստրուկտոր ինժեներների՛ բազմիմաց և ճկուն մտքին հետևելով: 

Դպրոցի վերականգնման նախագիծ՛․Գորիսում:
<Հարգ> ընկերության կողմից․ հիմնադիր-ճարտարապետ. Հարությունյան Գագիկի հմուտ ձեռքերով:
Բարձրահարգ, բազմաբնակարան շենք․ Երևան' կենտրոն համայնքում:
Իրականցրել է նախագիծը <Հարգ> ընկերությունը. հիմնադիր -ճարտարապետ՛ Հարությունյան Գագիկի գլխավորությամբ:
Մենատան նախագիծ․ Տավուշի մարզում:
Նախագծված է՛ ճարտարապետ. Հարությունյան Գագիկի հիմնած <Հարգ> ընկերությամբ:
Վանքի նախագիծ. Սևանին ափամերձ գյուղ' Ծովազարդում:
Նախագիծը իրականացրել է ՙՀարգ՚ ընկերության կողմից հիմնադիր ղեկավար-ճարտարապետ Հարությունյան Գագիկի գլխավորությամբ:
Տուրիստական համալիրի նախագիծ․ Տաթևի շրջակայքում:
<Հարգ> ընկերության կողմից իրականցրած․
հիմնադիր՛ ղեկավար -ճարտարապետ․ Հարությունյան Գագիկի գլխավորությամբ:
Հանգստի համար նախատեսված միջավայր՛ Ձորաղբյուրում:
Նախագիծը իրականացրել է <Հարգ> ընկերությունը:
Նախագիծ․ <Հարգ> ընկերության կողմից:
<Հարգ> ընկերությունը աշխատում է ոչ կարծրացած ստանդարտներով, այլ նորարական լուծումներով, սակայն չմոռանալով հենվել այն լավագույնի խորհրդին, որը գալիս է հնուց: