≪ Հետ | ԱյԹի տեխնոլոգիաների հիման վրա ինտելեկտուալ կառավարվող համակարգեր

Այ թի տեխնոլոգիաների հիման վրա ինտելեկտուալ  համակարգերի կազմակերպման մեջ ներառված է Գիտատեխնիկական Ասոցիացիա ԻԱՄ  <<Երեք Կետ>> կոնստրուկտորական խումբը, որոնց գիտելիքները գործածելով կարող ենք ստանալ կենսական էներգիա խնայող հարմարավետ արտադրական և սպառողական  միջավայրեր: