Արտադրական միավորումների կազմակերպում

Կազմակերպում ենք արտադրական միջավայր՛  ուսուցանում, աջակցում. օգտակար սպառման դաշտ  ապահովվելու գործում:

Կազմակերպել կարող ենք՛  հաստոցաշինական, քարամշակման, ջրամշակման արտադրություններ,

նաև վերելակաշինության,

ֆիբրոբետոնե սալերի և պատերի

,աղբամշակմամբ ստացված կոմպոզիտ նյութերով տանիքաշինության արտադրություններ,

նաև օրգանական մնացորդներից՛ պարարտանյութ. կոմպոստ ՚ստանալու գործում ներգրավվել կարող ենք խորհրդատվությունից սկսած :

 

Շախմատաձև ապակյա սեղաններ...
արտադրվում է երիտասարդ գործարար Նազարեթ Շատիրյանի մտահղացմամբ և միջամտությամբ, նաև կարող ենք պատվիրել քարե...
Միտված է փայտը տվյալ աշխատանքում չգործածելու համար, որպեսզի փայտին այլ նյութերով չապականենք...
էնէրգոարդյունավետ էլէկտրական ջեռուցիչներ Տեղական արտադրության...
Գազ Սուզան Արմենիայի տեխնիկական տնօրեն՛ Անդրեյ Օգանեսով Էդուարդի հիմնած արտադրությունում արդադրվում է 400ից 1200 վատտ հզորությամբ էլէկտրական ջեռուցիչներ. առավելություններն են՛ քիչ ջերմափոխանակման արդյունքում էնէրգոարդյունավետությունը, քանի որ չի տաքացնում ջուր, կամ յուղ, նաև բնապահպանական մասը նա է, որ անընդհատ ջրի մոլեկուլների վրա ջերմային ներգործություն չունենալով, չենք անհանգստացնում ջրին այդ մասով...
Ջրաֆիլտրացման համակարգ՛ մեխանիկական աղտոտումից մաքրող։
Տվյալ համակարգը նախատեսված է կաթիլային համակարգերի համար՛ խցանումներից խողովակները ազատելու համար։
Արտադրվում է Հայաստանում՛ մասնագետ-գործարար Սիմոնյան Ավետիսի հիմնած արտադրությունում։
ճոճաթոռներ, աթոռներ և սեղաններ, միայն մետաղական կոնստրուկցիաներով խնայելու և չվնասելու համար փայտը:
Արտադրությունը հիմնվել և գործանականորեն աշխատում է բարեխիղճ՛ գործարար-ձեռներեց Սպարտակ Ծառուկյանի և իր ընտանիքի հետևողական, անտրտունջ աշխատանքի արդյունքում:
Միության կողմից գործարարի իրագործած աշխատանքի արդյունքը մեծ ոգևորության է պսակվել, որի արդյունքում համատեղ մշակում ենք մոդուլներ ավելի կատարելագործելու, թե լուսավորվող ներկերի գործածմամբ, թե մետաղին նորարարական մշակումներ տալով:
Նստարան' ամուր և մատչելի:
Նստարանները մեր ծրագրերում նմանատիպ լինելու դեպքում ներկվում է փայտային մասը օրգանիկ ներկերով, ծառից վերցրած կենսական մասնիկները ժամանակ անց հողին անվնաս վերադարձնելու միտումով, որպեսզի պահպանվի հաջորդող ծառի արմատին սնունդ դառնալու շրջապտույտը և դարեր անց չմատնվենք անկենդան բնության մեջ նույնիսկ մարմին ձևավորելու միջոց չգտնող քաոսային երևույթների:
Մանուկների համար նախատեսված խաղահրապարակներ' ճոճարան-նստարաններ, սահարաններ և այլն:
Իրականացվել է աշխատանքը՛ բարեխիղճ գնային քաղաքականությամբ աշխատող՛ գործարար-արտադրող՛ Գագիկ Հակոբյանի արտադրությունում, որտեղ անձամբ աշխատանքին կցվելու արդյունքում և արտադրության ամբողջ ընթացքն մի տեղում իրականացնելուց՛ ձևավորվում է. պարկեշտ գնային քաղաքականություն:
Արտադրողը շահել է մեր Միության վստահությունը:
Ջերմային տնակ' ապակեպլաստե կոնստրուկցիայով:
Առավելություններ.
չժանգոտում, չգունաթափում, խոնավադիմացկունություն,
արագ հավաքում իր թեթև քաշի շնորհիվ: