Արտադրական միավորումների կազմակերպում

Կազմակերպում ենք արտադրական միջավայր՛  ուսուցանում, աջակցում. օգտակար սպառման դաշտ  ապահովվելու գործում:

Կազմակերպել կարող ենք՛  հաստոցաշինական, քարամշակման, ջրամշակման արտադրություններ,

նաև վերելակաշինության,

ֆիբրոբետոնե սալերի և պատերի

,աղբամշակմամբ ստացված կոմպոզիտ նյութերով տանիքաշինության արտադրություններ,

նաև օրգանական մնացորդներից՛ պարարտանյութ. կոմպոստ ՚ստանալու գործում ներգրավվել կարող ենք խորհրդատվությունից սկսած :

 

Ապակիներ՛ բազալտե և ապակե մանրաթելերի համաձուլվածքով:
Առավելություններ․
երկարակեցություն, չգունաթափում,ցածր ձերմահաղորդում,չխոնավացում և այլն:
Նստարան և աղբաման բազալտե և ապակե մանրաթելի համաձուլվածքով:
Առավելություններ.
աղբամանը թեթև է՛ հեշտ է շրջել աղբահավաքման ժամանակ, հրակայուն է. մինչև երկու հարյուր աստիճան,նաև չխոնավացում, չժանգոտում, չգունաթափում.
Նույն նյութից է նստարանը:
Բազալտե և ապակե կապակցված մանրաթելերով տանիքի կոնստրուկցիա:
Առավելություններ՛ թեթև քաշ, արագ հավաքում, չգունաթափում, չժանգոտում, չխոնավացում, դիէլէկտրիկ, ամրություն,ցածր ջերմահաղորդում:
Ապակե և բազալտե մանրաթելերի համաձուլվածքով ալեհավաքի հենասյուն' կապի օպերատորի պատվերով:
Առավելություններն են'
թեթև քաշ, իր վրա ռադիոալիքները չվերցնելու հատկություն,չհոսանքահաղորդում,չգունաթափում, չժանգոտում,չխոնավացում:
Լյումինաֆոր:
Հայաստանում արտադրվող լուսատու ներկ՛ ներկը ներկվում է սպիտակ ֆոնի վրա, որպեսզի գիշերը լուսարձակի:
Գործարար-նյութաբան Աշոտ Մարգարյանի կազմակերպած արտադրությունում:
Նշենք նաև, որ պարոն Մարգարյանը՛ Գիտատեխնիկական Ասոցիացիա ՙԵրեք Կետ՚ միութենական գործակցություն ունի կրթական ծրագրերում իր ոլորտին վերաբերվող հարցերում անշահախնդիր ինֆորմացնելու աշխատանքներում: