≪ Հետ | Այլ

others

ապակեպլաստե նավակի նախագիծ
<ԵրԵք Կետ> Գիտատեխնիկական Միության կոնստրուկտորական և նախագծման բաժնի տրամադրած․․․
Թեթև քաշ, չժանգոտում, չխոնավացում, չգունաթափում, նաև երկարադիմացկունություն և ամրություն․․․